GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

Vigilantes

156 lượt xem

Tải game Vigilantes full crack, miễn phí. GamePcCrack.Com

Vigilantes
Vigilantes

Vigilantes is a combat focused, turn-based tactical RPG set in the declining, crime riddled city of Reiker. The game offers hardcore squad-level combat in a gritty neo-noir setting, intel gathering through surveillance and interrogation, a detailed character system, base building, crafting, and much more.

vigilantes-1

vigilantes-2

vigilantes-3

vigilantes-4

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.