GamePcCrack.Com

Free download PC games

PES 2008

4129 views

Pro Evolution Soccer 2008 đã thành công, điểm số được đánh giá lên đến 9/10 ở nhiều trang web danh tiếng, song, trò chơi lại cho thấy thương hiệu bóng đá của Konami đã đi đến một giới hạn nhất định và cần một cuộc đại tu thực sự...

PES 2008
PES 2008

pes-2008-1

pes-2008-4

pes-2008-2

pes-2008-3

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments