GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

X4 Foundations

121 lượt xem

Tải game X4 Foundations full crack, miễn phí. GamePcCrack.Com

X4 Foundations
X4 Foundations

X4 will allow you to fly all ships personally. From small scouts over a wide range of ship classes up to the biggest carrier, everything can be piloted from the cockpit or an external view.

A big focus in the development of X4 has been to achieve a seamless and immersive experience when moving between ships. You can leave a ship, climb down a ladder, walk over the dock of a large space station into another ship you may have parked there and replace the pilot that was working for you just by clicking on his chair.

x4-foundations-1

x4-foundations-2

x4-foundations-3

x4-foundations-4

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.