GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

Devil’s Toy

65 lượt xem

Tải game Devil’s Toy full crack, miễn phí. GamePcCrack.Com

Devil’s Toy
Devil’s Toy

You are a boy named Jack, who wakes up alone at home who is in the middle of a cornfield without any kind of company, his parents have gone shopping far away and do not plan to return until very late at night.

When he does the task that his mother ordered him, Jack will discover a secret path that will lead him to a strange doll.
The more time passes, Jack begins to realize that strange things are beginning to happen without logical explanations, the situation will get worse until he will have to cope only if he wants to survive.

devil’s-toy-1

devil’s-toy-2

devil’s-toy-3

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.