GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

New Frontier Days Founding Pioneers

1057 lượt xem

New Frontier Days Founding Pioneers là trò chơi mô phỏng xây dựng trang trại

New Frontier Days Founding Pioneers
New Frontier Days Founding Pioneers

new-frontier-days-featured-pic

new-frontier-days-pic-2

new-frontier-days-pic-9

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

PASSWORD giải nén (nếu có): igg-games.com

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.