GamePcCrack.Com

Free download PC games

Assassin's Creed 4: Black Flag Freedom Cry

1748 views

Assassin's Creed IV Black Flag Freedom Cry (Assassin's Creed IV: Black Flag Season Pass) là bản mở rộng của Assassin's Creed IV Black Flag.

Assassin's Creed 4: Black Flag Freedom Cry
Assassin's Creed 4: Black Flag Freedom Cry

Phần chơi đơn này gồm chín nhiệm vụ với nhân vật chính là Adewale, từng là một nô lệ và đồng thời cũng là người bạn đồng hành đầu tiên của Edward Kenway trên con tàu Jackdaw.

black-flag-freedom-cry-1

black-flag-freedom-cry-2

black-flag-freedom-cry-3

black-flag-freedom-cry-4

Lưu ý : cần cài bản gôc trước tại đây

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments