GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

The Free Ones

589 lượt xem

Tải game The Free Ones full crack, miễn phí

The Free Ones
The Free Ones

Đóng vai trò của tù nhân Theo như một ngày anh ta trốn thoát khỏi các khu nô lệ bằng cách sử dụng một hệ thống vật lộn, trước khi gặp Lana và một nhóm người tị nạn, những người cho phép bạn lên kế hoạch rời đảo. Bạn chấp nhận, nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho bạn những gì bạn sẽ gặp trên đường đi

the-free-ones-1

the-free-ones-2

the-free-ones-3

the-free-ones-4

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Link dự phòng

Fshare: https://www.fshare.vn/file/U7871CCGX12Y
4share: http://4share.vn/f/4c79747f7d7b7f75/the.free.ones.iso.file

Tags

Đề xuất

Bình luận