GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

HEVN

312 lượt xem

Tải game HEVN full crack, miễn phí. GamePcCrack.Com

HEVN
HEVN

HEVN is an open-world adventure game, set on a desolate planetoid a hundred years into the future. Corporate factions are vying for control over our solar system’s resources, while others are violently advocating for humanity to retreat to a less-technological age.

Sebastian Mar sets off on a celestial mining mission, but finds his destination deserted, crumbling, and possibly sabotaged. With the help of his colleague Edna via radio broadcast, Seb must figure out a way to survive – exploring an unfamiliar world, battling its hostile elements, and fending off aggressive local life forms in order to find a way back home.

hevn-1

hevn-2

hevn-3

hevn-4

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.