GamePcCrack.Com

Website tải game pc miễn phí

Rumu

616 lượt xem

Tải game rumu full crack.

Rumu
Rumu

“Rumu successfully splits the difference between genre fiction flash and the emotional explorations of, say, Gone Home. It combines the deft touch of Town of Light with traditional RPG puzzles. It even has some notable nods to arcade games. In short: it’s a game for partisans on all sides of the videogame debates to sit down for a Christmastime truce with.”

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận

Vui lòng đọc kĩ tất cả các câu hỏi thường gặp trước khi để lại bất kì một câu hỏi nào về cách cài đặt game, crack game,...! Mình sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy vì trong Faqs đã có hướng dẫn rõ ràng.