GamePcCrack.Com

Free download PC games

Autobahn Police Simulator

2440 views

Tải game Autobahn Police Simulator full crack miễn phí - RipLinkNerverDie

Autobahn Police Simulator
Autobahn Police Simulator
Autobahn Police Simulator là tựa game mô phỏng công việc của cảnh sát tại tuyến phố Autobahn của Đức
Ngoài 40 nhiệm vụ hàng ngày của một viên cảnh sát Autobahn, bạn còn có thể chơi ở chế độ "Free play" tức là chế độ mở rộng. Chế độ này tạo ra các cuộc gọi phát thanh ngẫu nhiên cho các hoạt động mà người chơi có thể tự do chấp nhận. Tất cả trong tất cả, chế độ này bao gồm 100 hoạt động bổ sung tại các địa điểm và thời gian trong ngày khác nhau. Tai nạn có thể được nhiều hơn hoặc ít nghiêm trọng hơn và cũng có thể bao gồm xe tải. Những ngôi nhà xe tuần tra trang bị đầy đủ tất cả các vật liệu cần thiết để bảo đảm và kiểm tra các trang web tai nạn. Xe cấp cứu, xe cứu hỏa và cứu nạn hoàn cảnh tại các tai nạn

Autobahn Police Simulator

Autobahn Police Simulator

Autobahn Police Simulator

Autobahn Police Simulator

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments