GamePcCrack.Com

Free download PC games

Life in Bunker

3465 views

Life in Bunker là một game mô phỏng xây dựng boongke.

Life in Bunker
Life in Bunker

Trái đất gặp nạn sau khi một thiên thạch lao xuống tàn phá bề mặt trái đất! Con người phải di cư xuống dưới lòng đất sinh sống trong boongke. Bạn đã được chọn làm người quản lý mới ở đây. Nhiệm vụ không hề đơn giản. Cuộc sống dưới lòng đất thật sự khó khăn, đầy những nguy hiểm, và người dân sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định mà bạn đưa ra. Một bước sai lầm có thể khiến cả boongke bị hủy diệt.

Hãy quản lý một cách khôn ngoan, sử dụng những tài nguyên một cách cẩn thận để boongke phát triển bền vững.

life_in_bunker_1

life_in_bunker_2

life_in_bunker_3

life_in_bunker_4

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments