GamePcCrack.Com

Free download PC games

The Sims 3 Completed Edition

5626 views

Đến với The Sims 3, không đơn thuần là bạn chỉ ăn, ngủ, đi làm,… mà còn có rất nhiều điều thú vị để khám phá chẳng hạn việc tổ chức một buổi picnic cũng hấp dẫn đó chứ hay đi dạo cùng 1 cô nàng nào đó trên những con đường rộng thênh thang trong game...

The Sims 3 Completed Edition
The Sims 3 Completed Edition

Các DLC có trong bản này:

01.The Sims 3 

02.The Sims 3 Ambitions 

03.The Sims 3 Fast Lane Stuff 

04.The Sims 3 Generations 

05.The Sims 3 High-End Loft Stuff 

06.The Sims 3 Katy Perry's Sweet Treats 

07.The Sims 3 Late Night 

08.The Sims 3 Master Suite Stuff 

09.The Sims 3 Outdoor Living Stuff 

10.The Sims 3 Pets 

11.The Sims 3 Showtime 

12.The Sims 3 Town Life Stuff 

13.The Sims 3 World Adventures 

14.DLC World's And Buildings 

15.DLC The Sims 3 Store DLC (Sims3 Pack) 

16.DLC The Sims 3 Store DLC (Package v1) 

17.DLC The Sims 3 Store DLC (Package v2)

the-sims-3-completed-edition-2

the-sims-3-completed-edition-1

the-sims-3-completed-edition-3

the-sims-3-completed-edition-4

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments