GamePcCrack.Com

Free download PC games

The Sims 4 (All DLC)

4833 views

Free download The Sims 4 Complete full crack - GamePcCrack.Com

The Sims 4 (All DLC)
The Sims 4 (All DLC)

The Sims 4 là một trò chơi mô phỏng cuộc sống. Đây là phần thứ tư trong seri The Sims của Electronic Arts. Game tập trung vào việc cải thiện Create-A-Sim nhằm cá nhân hoá Sims và lối chơi dựa trên cảm xúc. Sims cũng sẽ có thể làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, chẳng hạn vừa nói chuyện vừa đi dạo cùng một lúc.

The Sims 4 Complete

The Sims 4 Complete

The Sims 4 Complete

The Sims 4 Complete

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

UPDATE v1.53.115.1020:

MegaUp or Mega or Google or TusFile or Rapidgator or Uptobox or Uploaded

UPDATE v1.54.120.1020 Inclu DLC:

MegaUp or Mega or Google or TusFile or Rapidgator or Uptobox or Uploaded

UPDATE v1.55.105.1020 Inclu DLC:

MegaUp or Mega or Google or TusFile or Rapidgator or Uptobox or Uploaded

 

Tags

Offer

Comments