GamePcCrack.Com

Free download PC games

Assassin's Creed 3: The Tyranny of King Washington

2285 views

Ubisoft đã cho ra mắt đoạn trailer dành cho DLC đầu tiên của Assassins Creed III mang tên: The Tyranny King Washington

Assassin's Creed 3: The Tyranny of King Washington
Assassin's Creed 3: The Tyranny of King Washington

Tại lễ trao giải thưởng Video Game Awards 2012, Ubisoft đã cho ra mắt đoạn trailer dành cho DLC đầu tiên của Assassins Creed III mang tên: The Tyranny King Washington (bạo chúa Washington) bổ sung một số nhiệm vụ cho phần chơi đơn. King Washington được nhắc tới ở đây chính là George Washington - tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ (22/2/1732 – 14/12/1799) đồng thời là chỉ huy trưởng của quân đội Continental trong chiến tranh Cách mạng Mỹ.

assassins-creed-3-the-tyranny-of-king-washington-1

assassins-creed-3-the-tyranny-of-king-washington-2

assassins-creed-3-the-tyranny-of-king-washington-3

assassins-creed-3-the-tyranny-of-king-washington-4

Download

 

CẦN CÀI BẢN GỐC TRƯỚC

Assassin's Creed 3

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments