GamePcCrack.Com

Free download PC games

Assassin’s Creed Chronicles: China

1685 views

Assassin's Creed Chronicles China là phần mở rộng của Assassin's Creed Unity (Assassin's Creed 5) là game hành động, phiêu lưu, thế giới mở có yếu tố lịch sử, được phát triển bởi Ubisoft Montreal và được xuất bản bởi Ubisoft

Assassin's Creed Chronicles China sẽ đem đến cho các bạn một cuộc phiêu lưu mới với nhiệm vụ, vũ khí, thiết bị, kỹ năng mới và thậm chí là một trò chơi mới.

assassin’s-creed-chronicles-china1

assassin’s-creed-chronicles-china2

assassin’s-creed-chronicles-china3

assassin’s-creed-chronicles-china4

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments