GamePcCrack.Com

Free download PC games

Tale of Wuxia

3639 views

Tale of Wuxia là game hành động nhập vai được thực hiện bởi Phoenix Games và Heluo Studio.

Tale of Wuxia
Tale of Wuxia

Đây là phiên bản mới của Legends of the Wulin. So với Legends of the Wulin, Tale of Wuxia bổ sung thêm nhiều câu chuyện, gameplays và hệ thống mới.

tale_of_wuxia_2016_4

Tale of Wuxia cung cấp cho các bạn một khởi điểm tự do, nơi ta có thể tùy chỉnh Wuxia riêng của mình.

tale_of_wuxia_2016_3

Thay vì bị giới hạn tính chất cơ bản của nhân vật và võ thuật, trong phiên bản mới này, các bạn có thể chọn tính cách và tài năng cho nhân vật của riêng mình.

tale_of_wuxia_2016_2

Hệ thống tài năng mới làm cho nhân vật đặc biệt hơn. Một điểm thú vị là tài năng khác nhau sẽ dẫn đến gameplays khác nhau từ đó dẫn đến nhiều kết thúc khác nhau (Multiple endings)

tale_of_wuxia_2016_1

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments